Nowy Tomyśl to miasto leżące w zachodniej części województwa wielkopolskiego. Miasto posiada znamienitą historię oraz bogate tradycje. O walorach miasta decyduje jego położenie i nowoczesna infrastruktura.

 

W 1961 roku w Nowym Tomyślu otwarto pierwsze, z prawdziwego zdarzenia, przedszkole. Placówka otrzymała swoją jedyną, do dziś funkcjonującą nazwę „Misia Uszatka”. Nadal funkcjonują również nazwy poszczególnych grup, których patronami są bohaterowie, przyjaciele bajkowego „Misia Uszatka”: Wiewiórki, Sowy, Koguciki, Pajace, Misie, Laleczki,Jeżyki, Króliczki. Przedszkole bierze udział w ogólnopolskich konferencjach zrzeszających przedszkola imienia Misia Uszatka.

 

Główna siedziba przedszkola znajduje się na ulicy Barteckiego 5 w Nowym Tomyślu. Przy budynku przedszkola usytuowany jest plac zabaw. Przedszkole składa się z 8 oddziałów na 200 dzieci. Od momentu powstania przedszkola, jego absolwentami zostało ponad 3000 dzieci. Obecnie przedszkole szeroko realizuje i rozpowszechnia działania wokół tematu „Mojej małej ojczyzny” organizując wycieczki, spotkania związane z bliższą oraz dalszą okolicą.

 

Nawiązana została współpraca z przedszkolem z Wielkiej Brytanii. Przedszkolaki wymieniają się korespondencją z z zaprzyjaźnionego przedszkola im. Św. Patryka.

 

Przedszkole otwarte jest przez cały rok kalendarzowy z uwzględnieniem dyżurów podczas wakacji letnich i zimowych. Odpowiadając na zapotrzebowanie rodziców jako jedyne w Nowym Tomyślu przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do 16.30.

 

W przedszkolu panuje przyjazna atmosfera, dzieci szybko adaptują się do nowych warunków, m.in. dzięki wdrożeniu własnego programu adaptacyjnego „Przedszkole drugim domem” wspierany przez nowotomyską Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną.

 

Zadaniem przedszkola jest stworzenie dziecku warunków do intensywnego przeżywania i poznawania świata przez czynne i aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym, w którym uwzględnia się innowacyjny sposób uczenia się dziecka oraz szeroko rozumianą indywidualizację. Nauczyciele przedszkola realizują programy wychowania przedszkolnego oraz programy innych instytucji oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych oraz instytucji związanych z bezpieczeństwem. Przedszkole uczestniczy w licznych programach, takich jak: programy pilotowane przez Sanepid „Moje dziecko idzie do szkoły” oraz „Bądźmy zdrowi, wiemy więc działamy”, program „Plastek i jego zaczarowane pudełko”. Programami autorskimi są „Przedszkolak zdolny do aktywnego i twórczego działania” oraz „Zanim będę uczniem”. Z edukacją zdrowotną związane są programy „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” , „Kubusiowi przyjaciele natury”. Nowym programem jest „Pies w przedszkolu”, odnoszący się do bezpiecznego kontaktowania się z obcymi psami i opieki nad własnym zwierzęciem.

 

Przedszkole bierze również udział w kilku akcjach: „Cała Polska czyta dzieciom” oraz charytatywnych zbiórkach „Nakrętka dla Karola” oraz ogólnopolska „Góra Grosza”.

 

Dzieci reprezentują przedszkole w konkursach, przeglądach, zawodach i turniejach: „Buliba – drugie życie śmieci”, „Najśmieszniejszy potwór śmieciowy”, „Ratujmy wieczorynkę. Mój ulubiony bohater wieczorynkowy”, „Najpiękniejsza choinka”, „Najpiękniejsza pisanka”, „Baba wielkanocna” oraz konkurs logopedyczny związany z obchodzonym „Rokiem Tuwimowskim”, turniej „Z Pyrkiem bezpieczniej”, przegląd „Teatr w Walizce”. Przedszkolaki zdobywają liczne dyplomy, wyróżnienia, podziękowania oraz nagrody.

 

Dzięki różnorodnym działaniom przedszkola dzieci z powodzeniem rozwijają swoją samodzielność, kreatywność, stają się aktywne, uczą się asertywności, wrażliwości na drugiego człowieka, empatii oraz zasad współpracy w grupie.

 

W przedszkolu są realizowane wszystkie formy pracy: zabawy, zajęcia, czynności samoobsługowe, spacery i wycieczki oraz przeróżne uroczystości. W realizacji form pracy nauczyciele korzystają z różnorodnych metod pracy: Metody Projektu, Klanzy, Metody Weroniki Sherborne, metodyki pojęć matematycznych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej, metodyki ofert Danuty Waloszek, Metody aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss.

 

Przedszkole oferuje zajęcia dodatkowe: zajęcia z logopedii – spotkania prowadzi ,logopeda z uwzględnieniem dzieci o szczególnych potrzebach w tym zakresie, zajęcia z religii – katechezę prowadzi wykwalifikowana nauczycielka, zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Przez nauczycielki prowadzone są zajęci z licznych kółek zainteresowań: plastyczno – technicznego, przyrodniczego, kółka orgiami oraz muzycznego. Przedszkole prowadzi zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających takiego wsparcia. Przy przedszkolu działa również Grupa Zuchowa, która reprezentuje placówkę podczas uroczystości lokalnych oraz patriotycznych na terenie miasta. W przedszkolu organizowane są comiesięczne teatrzyki, dzięki którym dzieci mają kontakt z aktorami, teatrem lalek oraz sztuką żywego słowa.