Drukuj
Kategoria: Nieskategoryzowane

Logo funduszy unijnych

Przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
w Gminie Nowy Tomyśl” dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: 8 ,,Edukacja”
Działanie: 8.1 ,,Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”
Poddziałanie: 8.1.1 ,,Edukacja przedszkolna”
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Okres realizacji projektu: od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Wartość projektu: 1.442.400,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.226.040,00 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl dnia 31 sierpnia 2019 r. zakończyła realizację projektu pt. „Wsparcie przedszkolaków na starcie – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl, którego głównym celem było zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Nowy Tomyśl i podniesienie jej jakości w okresie od 31 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. poprzez utworzenie nowych miejsc dla dziewczynek i chłopców z grupy wiekowej 3-4 latków.

W ramach projektu:

Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu: