Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, ma też własne tempo rozwoju mowy. Okresy pojawiania się głosek czy konstrukcji zdaniowych mogą u poszczególnych dzieci różnić się o kilka, a nawet kilkanaście tygodni. Nie należy jednak lekceważyć zauważonych nieprawidłowości.

- Nie mów nigdy do dziecka niepoprawnie pod względem gramatycznym, staraj się unikać zdrobnień i neologizmów.

- Zawsze stosuj słowa i zwroty utrwalone podczas ćwiczeń w rozmowach codziennych.

- Nie zapominaj o częstym okazywaniu swojemu dziecku zadowolenia i akceptacji,

- Pamiętaj, że nauka wymowy nie powinna ograniczać się tylko do ćwiczeń z logopedą w formie zabawy, ale i winna być kontynuowana w ciągu całego dnia.