Od 1.03.2022r od godz.8.00 do 31.03.2022r do godz 15.00 rozpoczyna się nabór na wolne miejsca w Przedszkolu.

 

 1. Wchodzimy na stronę nabor.pcss.pl/nowytomysl Następnie Nabór

 2. Z listy dostępnych naborów wybieramy Przedszkole – Przedszkole Nr 1

 3. Z górnego menu wybieramy opcję wypełnij wniosek (o przyjęcie dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 )

 4. Wypełniamy formularz w zakładkach Dane dziecka, Wybór preferencji. Kryteria ustawowe, Kryteria gminne oraz załączniki !!!! np. jeśli zaznaczam wielodzietność rodziny to wypełniam oświadczenie o wielodzietności rodziny-kandydata,(oświadczenie nr 1) jeśli samotnie wychowuję dziecko to oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (oświadczenie nr 2) jeśli pracuję to wypełniam oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej (oswiadczenie nr 3) itd.

 5. W zakładce preferencje możemy wybrać maksymalnie 3 przedszkola . Ich kolejność ma znaczenie podczas rekrutacji. Na pierwszym miejscu wpisujemy placówkę , na której nam najbardziej zależy.

 6. W kolejnym kroku w zakładce Zakończ klikamy przycisk zapisz.

 7. Podpisany Dokument wraz z załącznikami należy dostarczyć do sekretariatu Przedszkola (tylko pierwszego wyboru) w godz. od 7.00 do 15.00

  1. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola zostanie wywieszona w holu Przedszkola w dniu 8.04.2022 r do godz. 15.00

 

 1. W dniach od 9.04.2122r od godz.8.00 do 22.04.2022r do godz.15.00 drogą elektroniczną (zakładka Akcje) należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola.

 2. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola w dniu 22.04.2022r do godz15.00 2022r

 3. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do Przedszkola rozpocznie się od 16.maja 2022r do 31 maja 2022r do godz. 15.00