Drodzy Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej, któremu podlegamy zobligowało nas do otwarcia przedszkoli z dniem 01.09.2020 roku zgodnie z zaleceniami MEN,GIS,MZ.

Procedury organizacji pracy Przedszkola Nr1 w Nowym Tomyślu  dostępne są na stronie internetowej przedszkola www.misuszateknt.pl

Najważniejsze informacje;

 1. Ustala się godziny przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola:
  • przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się  w godzinach-  06.00 - 08.30.
  • w godzinach od 06.00 do 07.30 dzieci schodzą się do sali dyżurującej.
  • zaleca się w miarę możliwości przyprowadzanie dzieci od godziny 07.30 - 08.30 bezpośrednio do swoich sal.
  • zaleca się odbieranie dzieci: od godz. 13:00 do godz. 16:00
  • dziecko lub dzieci w przypadku rodzeństwa przyprowadza i odbiera tylko jeden rodzic/prawny opiekun.
 2. Rodzic/prawny opiekun wchodzący do przedszkola zobowiązany jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.
 3. Po wejściu do budynku przedszkola osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko powinna dokonać dezynfekcji rąk .
 4. Rodzice  i  opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  do/z przedszkola  muszą zachować   dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników  przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 5. Każdy rodzic/opiekun jest zobowiązany do przyprowadzania dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych,
 6. Dzieci są przyprowadzane i odbierane do/z przedszkola przez osoby zdrowe.
 7. Dziecko jest zaprowadzane przez rodzica do szatni i dalej pod sale, gdzie zostaje przekazane nauczycielce pracującej w danym oddziale.
 8. Do dyspozycji rodziców są dwa wejścia. Wejście główne dla dzieci z sal 4,5,6,7,8 i  wejście boczne dla dzieci z sal 1,2,3.

  wejście boczne:

    • sala nr 1- 3-4 latki wychowawca D.Frąszczak
    • sala nr 2- 3 latki wychowawca K. Mieloszyńska -Górna
    • sala nr 3 -5,6 latki wychowawca B. Owczarzak

  wejście główne:

    • sala Nr 4 -6 latki wychowawca J. Kaźmierowska
    • sala nr 5-5,6 latki wychowawca B. Chylak
    • sala Nr 6 -4,5 latki wychowawca M. Nowicka-Świątek
    • sala nr 7 -5 latki wychowawca A.Targiel
    • sala nr 8- 3,4 latki M.Słupecka

  Prosimy o zabranie czytników!!!

 9. Dzieci z sal nr 1 i 2 przynoszą małą poduszkę i kocyk oraz obuwie na zmianę. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo na zebraniu ogólnym z nauczycielami.
 10. Dzieci będą korzystać z ręczników papierowych. Dezynfekcja rąk dzieci odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody.
 11. Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do sal przedszkolnych rodziców, opiekunów, osób trzecich.
 12. Dzieci przebywają w przedszkolu bez maseczek ochronnych/przyłbic.
 13. Posiłki w przedszkolu zapewniać będzie kuchnia przedszkolna. Naczynia będą jak do tej pory myte i wyparzane w zmywarce.
 14. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany do przyprowadzania dziecka zdrowego i bez objawów chorobowych.  . W przypadku wystąpienia temperatury powyżej 37°C  lub kaszlu, kataru, zapalenia spojówek, wysypki – nauczycielka odmówi przyjęcia do przedszkola.
 15. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (wymienionych w oświadczeniu) w trakcie pobytu w przedszkolu, natychmiast powiadamiamy rodziców dziecka zgodnie z podaną w oświadczeniu „szybką komunikacją”. Dziecko oczekuje na rodziców odizolowanie od innych dzieci w wyznaczonym pomieszczeniu (rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko w ciągu 30 min.), Dziecko powinno jak najszybciej opuścić budynek przedszkola. W przypadku podejrzenia               COVID-19 informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.
 16. Placówka może zostać zamknięta, a wszystkie dzieci i pracownicy, a także najbliższa rodzina mogą zostać objęci  kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy dzieci i pracowników oraz podanie jej do informacji sanepidu.
 17. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora należy kierować w formie elektronicznej na adres e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontaktować się  telefonicznie  pod numer 614422613 lub 789379122
 18. W przypadku wystąpienia u dziecka  (uczęszczającego do przedszkola w okresie epidemii) - po godzinach pracy placówki, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola. Rodzic powinien niezwłocznie zadzwonić do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tel. 608 659 597 lub powiadomienie 999 albo 112 lub najbliższy oddział zakaźny tel. 61 873 90 90, oddział zakaźny dla dzieci tel. 61 859 03 36,  tel. 539 524 936, tel. 504 907 994.
 19. Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa.

                                                                                           Dyrektor przedszkola

                                                                                                      Iwona Jarzyna